Däckregler – svenska och europeiska bestämmelser

Blog title: Däckregler – svenska och europeiska bestämmelser

Varför ska jag kunna regler om däck?

Regelverken kring däck kan uppfattas som krångliga och detaljerade, och självklart behöver man inte kunna alla detaljer. Men du måste förstå och kunna de regler som är relevanta när du guidar kunden till rätt däck. Att kunna förklara regelverket skapar förtroende och bidrar till att din kund gör rätt val – och blir en nöjd kund.

Vem bestämmer reglerna kring däck?

Sverige

De svenska reglerna bestäms av regeringen eller riksdagen och de återfinns i Trafikförordningen. Transportstyrelsen är den myndighet som ansvarar för regelverket och ser till så att det följs.

EU och resten av världen

De internationella föreskrifterna styrs ytterst av FN. Regelverken anpassas sedan för Europa och får beteckningen UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

Exempelvis typgodkännande av nya däck styrs av regelverket UNECE Regulation No. 30 (kallas ofta för ECE-R30), medan reglerna för regummerade däck styrs av ECE-R108. Och sedan finns det andra ECE-förordningar som reglerar olika egenskaper, t.ex. rullmotstånd och buller.

Regler att tänka på vid köp av nya däck

E-märkning för typgodkännande

Nya däck måste vara typgodkända. E-märkningen betyder att däcket är typgodkänt enligt förordningen ECE-R30.

Däcket måste tåla högsta belastning

Däcken måste klara bilens högsta tillåtna axelbelastning. Belastningsindex (Load Capacity Index) är en kod som anger hur många kilos viktbelastning däcket klarar. Ju högre siffra, desto större belastning klarar däcket.

S-märkning för mindre buller

Däck avger ljud när de rullar, och buller är en miljöpåverkan. För att minska bullret har man infört bullerkrav, och S-märkningen (S=sound) betyder att däcket uppfyller bullerkraven i ECE-R117 och EU-direktivet 92/23/EEG.

Vissa däck är undantagna från bullerkraven, t.ex. dubbdäck, regummerade däck och POR (Professional Off-Road).

Däcket måste ha rätt hastighetskapacitet

Bilar är konstruerade för att köras i maximalt en viss hastighet, den s.k. högsta konstruktiva hastigheten. Ett sommardäck måste ha hastighetskapacitet för att minst klara bilens topphastighet. För vinterdäck däremot räcker det om däcket är dimensionerat för 160 km/h.

 • Sommardäck: minst bilens topphastighet
 • Vinterdäck: 160 km/h

Hastighetskapaciteten anges på däcket med en bokstavskod.

Märkning Hastighet
Q 160 km/h
S 180 km/h
V 240 km/h
H 210 km/h
T 190 km/h
W 270 km/h

Om du inte känner till bilens högsta konstruktiva hastighet kan du vända dig till en återförsäljare för att få fram uppgiften.

Alla däck av samma typ!

Alla däck på bilen måste vara av samma typ. Det är alltså inte tillåtet att t.ex. ha dubbdäck på drivhjulen och friktionsdäck på styrhjulen.

Olika däcktyper som ska gälla för alla däcken på bilen:

 • Sommardäck
 • Odubbade vinterdäck
 • Dubbade vinterdäck

Rätt dimensioner

Rätt fälg- och däckdimensioner står angivna i fordonets registreringsbevis.

 Om en hjulkund har särskilda önskemål kan bilägaren – på eget ansvar – välja fälgar och däck av andra dimensioner utan att behöva registreringsbesiktiga bilen om följande villkor är uppfyllda:

 1. Däcken är typgodkända.
 2. Däcken uppfyller kraven på belastningsförmåga.
 3. Däcken uppfyller kraven på hastighetskapacitet.
 4. Däcken är av samma typ.
 5. Däck och fälg har fritt utrymme vid fjädringsrörelser.
 6. Däck och fälg har fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning.
 7. Hjulet har en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren
 8. Hjulet täcks av bilens ursprungliga stänkskydd.
 9. Den alternativa dimensionen inverkar inte påtagligt negativt på bilens ursprungliga köregenskaper.

Vad är ett vinterdäck?

dawa-däck-3pmsf-logo
3PMSF (Three-peak mountain snowflake)

För att klassas som vinterdäck ska däcket antingen vara dubbat, eller märkt med 3PMSF-symbolen. Den här symbolen visar att däcket motsvarar prestandakraven för vinterdäck enligt ECE-R117.

Däck som är märkta med M+S, M.S, M & S, M-S, MS eller "Mud and Snow" och är särskilt framtagna för vinterkörning, anses också som vinterdäck om bilens totalvikt är högst 3,5 ton.

Regler vid användning av däck

Vinterdäck (Friktionsdäck)

Mellan 1 december och 31 mars måste bilen ha vinterdäck – om det är vinterväglag! Just vinterväglag är ett ganska luddigt begrepp och det definieras som "när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen". Den här definitionen gör att man kan ha olika uppfattning om det verkligen råder vinterväglag eller inte, men i juridisk mening är det polisen som avgör om det råder vinterväglag där man befinner sig.

Dubbdäck

Dubbdäck får användas från 1 oktober till 15 april om det är eller befaras bli vinterväglag. Övriga delen av året får dubbdäck alltså inte användas över huvud taget om inte vinterväglag råder.

Tänk på att om bilen har dubbdäck måste släpvagnen också ha dubbdäck vid vinterväglag.

Mönsterdjup

Vid sommarväglag måste däck ha minst 1,6 mm mönsterdjup i huvudmönstret. Men detta är alltså det lagstadgade minsta mönsterdjupet, vilket inte betyder att det är fullt tillräckligt ur säkerhetssynpunkt. Om man vill ha maximal säkerhet krävs betydligt större mönsterdjup än så. När vägbanan är våt bör mönsterdjupet vara minst 3 mm för att däcket ska ge bra friktion.

Vid vinterväglag under tiden 1 december – 31 mars måste mönsterdjupet vara minst 3 mm.

Vill du lära dig mer om hur du hjälper kunden att hitta rätt i däckdjungeln? Fälg- och däckfakta hittar du här.

Samuel Hermansson
Började som storkonsument av däck. Körde Roadracing, Rally, Rallycross och lite banracing. Blev därefter med MC-firma och startade en gummiverkstad. Många år som säljare, försäljnings-/produktchef för kända tillverkare. Senaste 25 åren i ledande befattningar både i Sverige och internationellt. Har hållit i över 500 däckutbildningar. Har gjort över 100 fabriksbesök i många länder. Brinner för produkten, och för affärsutveckling.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera