Du kommer inom kort bli dirigerad till vår nya beställningsportal Dawero.se.

 

Interwheel.se har från april 2021 upphört som beställningsportal och alla nya beställningar sker via www.dawero.se

 

Däckbolagen består av Dawa Däck, KW Wheels samt Pro-Imp AB och via vår B2B portal når du alla produkter på ett och samma ställe. Vi distribuerar över 800 000 däck/ år och i första hand lagerhåller vi ett brett urval av våra varumärken Kumho, Cooper, Alutec fälg och nu med Integrationen av Interwheel givetvis Pirelli. Som komplement och för att erbjuda ett heltäckande sortiment erbjuder vi även en hel del premiumdäck.  

Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna

 

Saknar Ni login så kontakta oss gärna på kundservice@dawero.se eller på tfn 031-355 56 00

VERKSAMHETSPOLICY

Interwheel Sweden AB är ett grossistföretag inom däck- & fälgbranschen. Sedan december 2019 ingår vi i en bolagsgrupp som heter Klintberg & Way. I gruppen finns ytterligare tre bolag som verkar inom däckbranschen - KW Wheels AB, Dawa Däck och ProImp AB. Vi kommer ha ett mycket nära samarbete och tillsammans kan vi erbjuda ett mycket brett sortiment. Vi saluför ett utbud av kompletta hjul, däck och fälgar till alla företag som direkt eller indirekt säljer eller tillhandahåller dessa produkter till slutkund. Denna övergripande verksamhetspolicy gäller hela företagets verksamhet och ska utgöra grunden för hur vi arbetar. Tillämpliga krav ska alltid uppfyllas.

ARBETSMILJÖ

Interwheels arbetsmiljöarbete ska skapa en god och säker arbetsmiljö för alla anställda. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats och då är en bra arbetsmiljö en grundförutsättning.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Alltid sätta säkerheten främst! Risker som hotar personal, kunder och företaget ska minimeras.
 • Arbeta organiserat med arbetsmiljöfrågor enligt gällande riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Arbeta organiserat med brandskyddsfrågor enligt gällande riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete.
 • Kompetensutveckling. Vi tror att goda möjligheter till kompetensutveckling även ger personlig utveckling.
 • Erbjuda alla anställda friskvård.

KVALITET

Interwheels kvalitétsarbete ska ge nöjda intressenter, kontinuerlig förbättring av kvalitetsledningssystemet samt ett marknadsanpassat utbud av produkter och tjänster.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Ha en god marknadskännedom och på så sätt säkerställa att vi har ett marknadsanpassat produktutbud.
 • Hålla en hög leveranssäkerhet och erbjuda god service genom att leverera rätt produkt, till rätt pris, vid rätt tillfälle.
 • I största möjliga utsträckning erbjuda en lösning på kundens behov.
 • Säkerställa att Interwheel har en kompetent och motiverad personal. Alla anställda ska ha ett brett och välutvecklat kunskapsområde.
 • Årligen bedöma och utvärdera våra betydande leverantörer.
 • Med ständiga förbättringar utveckla och förädla vår verksamhet och våra processer.
 • Ledningen ska säkerställa att tillämlpiga krav uppfylls.

MILJÖ

Vi deltar aktivt i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. Externa intressenter och anställda ställer krav på ett bra miljöarbete. Inom ramen för vår kärnverksamhet driver vi miljöfrågor för att uppnå bättre miljöprestanda samt skapa en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke.

Detta skall vi uppnå genom att arbeta aktivt med våra betydande mijöaspekter:

 • Transporter. Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom val av speditör, god logistikplanering och effektiva leverantörssamarbeten.
 • Energiförbrukning. Minimera användningen av energi och förbrukningsmaterial.
 • Produkterna. Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
 • Produktlivscykeln. Hantera vårt avfall utifrån ett kretsloppstänkande.

Med ständiga förbättringar strävar vi efter att utveckla och förädla vårt miljöledningssystem och våra processer samt att öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget genom att diskutera och väga in miljöaspekter och skyddandet av miljön i våra arbetsuppgifter.

 

Ledningen skall säkerställa att bindande krav uppfylls.

 

Interwheel Sweden AB