Du kommer inom kort bli dirigerad till vår nya beställningsportal Dawero.se.

 

Interwheel.se har från april 2021 upphört som beställningsportal och alla nya beställningar sker via www.dawero.se

 

Däckbolagen består av Dawa Däck, KW Wheels samt Pro-Imp AB och via vår B2B portal når du alla produkter på ett och samma ställe. Vi distribuerar över 800 000 däck/ år och i första hand lagerhåller vi ett brett urval av våra varumärken Kumho, Cooper, Alutec fälg och nu med Integrationen av Interwheel givetvis Pirelli. Som komplement och för att erbjuda ett heltäckande sortiment erbjuder vi även en hel del premiumdäck.  

Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna

 

Saknar Ni login så kontakta oss gärna på kundservice@dawero.se eller på tfn 031-355 56 00

Om personuppgifter

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER

Interwheel Sweden AB 556367-8977, (”Interwheel” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att vi tillhandahåller tjänster och produkter till dig (som kund till oss) eller den du representerar (”Kundbolaget”).

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi kan samla in dina personuppgifter på nedanstående sätt:

  1. Då du själv lämnar personuppgifterna vid kontakt med oss. 
  2. Då vi varit i kontakt med din arbetsgivare eller din arbetsgivare med oss


MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT-leverantörer som hanterar nödvändig drift, myndigheter som behöver uppgifterna för att utföra myndighetsutövning, koncernbolag, partners, försäkringsbolag, undersökningsföretag och media- och reklambyråer. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.


Med vilken rättslig grund lagrar vi dina uppgifter samt vilka uppgifter lagras
Genom vårt avtal med dig eller din arbetsgivare eller för att du eller din arbetsgivare ska kunna använda vår webbtjänstportal och för att fullgöra detta avtal och tjänst behöver vi lagra personuppgifter som e-postadress fullständigt namn och telefonnummer.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Du har rätt att:

  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);
  • att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;
  • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
  • få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och
  • om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.


Du kan när som helst maila, order@interwheel.se, för att få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla dig vissa tjänster eller produkter. 

KONTAKTINFORMATION

Om du vill utöva några av dina rättigheter kontakta order@interwheel.se.Om du har frågor om Interwheels personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta:


Interwheel Sweden AB 556367-8977

Kontaktperson: Martin Andersson 

Våxnäsgatan 148

Martin.andersson@interwheel.se  

054-555899