Fakturainformation

Vi jobbar med en partner som hanterar inscanning av våra leverantörsfakturor. För att fakturor ska nå fram till oss är det viktigt att rätt fakturaadress används!

Fakturaadress:

Interwheel Sweden AB

MOTKOD: 7365563678978

Box 171

831 22 Östersund

 

E-mail adress: interwheel@pdf.elektronomi.se

 

Leverantörsfakturorna ska vara märkta med vår referens. Om Ni saknar referens, eller är osäker på vilken referens som skall anges, vänligen kontakta den person som gjort beställningen.

I övrigt gäller:

  • Vi betalar våra leverantörsfakturor på 30 dagar netto
  • Vi betalar ej några faktureringsavgifter
  • Skicka inte fakturakopior
  • Skicka endast fakturor till ovanstående adress, övrig post sänds till vår ordinarie postadress
  • Ev. betalningspåminnelser ska skickas till vår ordinarie adress

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas åter till Er för komplettering/åtgärd.